JASTARNIA

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO NASZYCH PENSJONATÓW

w JASTARNI: http://www.polwysephelski.eu/

i KARWIEŃSKICH BŁOTACH: http://www.morzebaltyckie.com/

Trochę historii ...

1378 r - przywilej krzyżacki dla miasta Helu wymienia nazwę Osternäs utożsamianą z Jastarnią.

1526 r - po przekazaniu przez króla Zygmunta I Helu i części Mierzei Helskiej Gdańskowi, dokonano podziału na Jastarnię Pucką, która pozostała przy katolicyzmie i Jastarnią Gdańską - zwaną Borem, której mieszkańcy przyjęli protestantyzm.

1570 r - w dokumentach pojawiła się nazwa Zesterna.

1627 r - inwentarz z tego roku wzmiankuje istnienie wsi Hestarnia.

1678 r - po raz pierwszy pojawiła się nazwa Jastarnia. Dokument wymienia nazwiska mieszkańców ( Kunkol, Białk, Droszka, Selin, Buda, Swinka - ogółem 81 osób z żonami i dziećmi.

1755 r - Urszula Przebendowska starościna pucka - ufundowała drewnianą kaplicę i założyła szkółkę.

1836 r - oddanie do użytku wiernych drewnianego kościoła.

1922 r - wybudowanie linii kolejowej Puck - Hel.

1926 - 1930 r - budowa portu rybackiego.

1932 r - z inicjatywy księdza P. Stefańskiego wzniesiono nowy kościół.

1950 r - na wydmie ustawiono (na miejsce poprzedniej z 1932 roku)latarnię morską.

1973 r - uzyskanie przez Jastarnię praw miejskich.

1979 r - wpisanie Jastarni do rejestru zabytkowych miejsc objętych ochroną konserwatorską.